Navigace

Obsah

 

 Krátce o ČR

..... základní informace o České republice

Česká republika je vnitrozemským státem, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy. Svou rozlohou 78 866 km 2 je mezi evropskými státy na 21. místě, počtem obyvatel cca 10 300 000 na 12. místě a hustotou zalidnění 136 obyvatel na 1 km 2 na 13. místě v Evropě. Státní hranice tvoří sousedství  s Polskem (761,8 km), Německem  (810,3 km), Rakouskem (466,3 km) a Slovenskem (251,8 km).

Územím České republiky prochází hlavní evropské rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Rozvodním uzlem těchto tří moří je Králický Sněžník (1 423 m n.m.). Hlavní říční osy jsou v Čechách Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě především Morava (246 km) s Dyjí (306 km) a na severu Moravy a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km).

Z hlediska fyzicko-geografického leží Česká republika na rozhraní dvou různých horských soustav, lišících se od sebe stářím i geologickým a geomorfologickým vývojem. Západní a střední část České republiky vyplňuje Česká vysočina, vytvořená v podstatě koncem prvohor a mající převážně ráz pahorkatin a středohory (Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky). Do východní části státu zasahují Západní Karpaty, které nabyly své nynější podoby v třetihorách (Beskydy). Rozhraní mezi oběma horskými systémy vyplňuje pásmo úvalu.

Podnebí České republiky se vyznačuje vzájemným pronikáním a míšením oceánských a kontinentálních vlivů. Je charakterizováno západním prouděním s převahou západních větrů, intenzivní cyklonální činnosti způsobující časté střídání vzduchových hmot a poměrně hojnými srážkami. Přímořský vliv se projevuje hlavně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibývá kontinentálních podnebních vlivů. Velký vliv na podnebí České republiky má nadmořská výška a reliéf. Z celkové plochy státního území leží 52 817 km 2 (66,97 %) v nadmořské výšce do 500 m, 25 222 km 2 (31,98 %) ve výšce od 500 m do 1000 m a pouze 827 km 2 (1,05 %) ve výšce nad 1 000 m. Střední nadmořská výška České republiky je 430 m.

Rovněž fauna a flóra vyskytující se na území České republiky svědčí o vzájemném pronikání hlavních směrů, kterými se v Evropě šířilo rostlinstvo a živočištstvo. Lesy, převážně jehličnaté zaujímají 33 % celkové rozlohy České republiky.

Také půdní pokryv se vyznačuje značnou variabilitou a to jako zrnitostním složením půd, tak i rozšířením jedndotlivých půdních typů. Nejrozšířenějším typem půd v České republice jsou hnědé půdy (kambizeme).

Z České republiky ročně vycestuje zhruba 46 mil. lidí a navštíví ji asi 101 mil. turistů.

Poloha v Evropě:

Mapa ČR

Státní znak:

Státní znak

Státní vlajka:

Státní vlajka

Vlajka má přesné rozměry, které se musí dodržovat:

  • poměr jejích stran je vždy 3:2
  • mezi červenou a bílou barvu je vsunut modrý klín, který zasahuje přesně do poloviny vlajky
  • červená barva je vždy dole a bílá nahoře (používá se označení dole krev, nahoře mléko).

Pravidla pro vyvěšování státní vlajky:

  • jako státní symbol se vlajka vyvěšuje při významných státních událostech, na veřejných institucích vlaje většinou po celý rok.
  • když vlajka visí kolmo dolů, modrý klín je vždy nahoře a bílá strana vlajky musí být vždy za každou cenu z pohledu zepředu vlevo. - Toto je velmi důležité, občas se stane trapná situace, že je vlajka vyvěšena špatně.
  • když vlaka vlaje volně na stožáru spolu s další vlajkou (např. EU, městskou), musí být vždy při pohledu zepředu po pravé straně (na čestném místě).
  • když jsou umístěny tři vlajky, vlaje vlajka vždy uprostřed (na čestném místě).

Základní údaje:

Oficiální název: Česká republika
Státní zřízení: pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem
Hlavní město: Praha
Jazyky: čeština
Celková rozloha: 78 864 km2
Počet obyvatel: 10 300 000
Členství (výběr): OSN, NATO, GATT, CEFTA, RE, OECD, UNESCO, UNICEF, WHO
Délka hranic: 2 303,4 km
Hustota obyvatel: 136 obyv./km2
Podíl věřících: 44 %
Nejrozšířenější náboženské vyznání: římskokatolické (39 %)
Národní parky: Šumava, Krkonošský národní park, Českosasské švýcarsko, Podyjí
Velká města: Praha (hlavní město), Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc
Národnost. složení: Češi, Moravané a Slezané 97 %, Slováci 3 %, Romové 1,3 %, Ostatní 1,7 %
Měna: 1 koruna (Kč)

Průměrná měsíční mzda zde: Stránky ČSÚ

Statistické zajímavosti:

Rozloha vodní plochy: 1590 km2
Rozloha pevniny: 77276 km2
Počet km silnic na 1000 m2 půdy: 723
Počet obyvatel na 1 lékaře: 325
Procento populace, které je gramotné: 99 %
Silnice v km: 55405
Železnice v km: 9462
Nejvyšší hora: Sněžka 1603 m n. m.
Nejnižší bod: řeka Labe u Hřenska - 115 m n. m. - okres Děčín
Největší přehradní nádrž: Lipno - 4870 ha - okresy Český Krumlov a Prachatice
Největší rybník: Rožmberk - 489 ha, max. hloubka 6,2 m - okres Jindřichův Hradec
Největší jezero: Černé jezero - 18,4 ha, max. hloubka 39,8 m - okres Klatovy
Největší plocha povodí: Labe - 51 103,9 km
Největší národní park: Šumava 685,2 km 2 - pohoří Šumava
Největší chráněná krajinná oblast: Beskydy 1 160 km 2 - pohoří Beskydy
Nejvyvšší položené sídlo: Filipova Huť 1 093 m n.m. - okres Klatovy
Nejnižší položené sídlo: Hřensko 130 m n.m. - okres Děčín
Nejteplejší minerální pramen: Vřídlo - 72 °C - Karlovy Vary
Nejhlubší propast: Hranická propast  - 244,5 m - okres Přerov
Nejdelší řeka: Vltava - 433 km
Největší město: Praha -hlavní město
Nejmenší obec: Vlkov (asi 20 obyvatel) - okres České Budějovice

Přírodní nebezpečí: záplavy

Průmyslová odvětví: strojnický, chemický, potravinářský, dřevozpracující, polygrafický, petrochemický a gumárenský průmysl, farmacie, výroba skla a keramiky, hutnictví

Zemědělství: pěstování pšenice, ječmene, kukuřice, cukrové řepy, brambor, olejnin, pícnin, chemlu, vinné révy, zeleniny a ovoce, chov skotu a prasat

Přírodní zdroje: uhlí, kaolín, jíl, grafit, dřevo
Průměrný věk muže: 38
Průměrný věk ženy: 36

Historie:

První osídlení: 30 000 př. Kr.
První doložení obyvatelé, o nichž jsou písemné zprávy: Keltové
První státní útvar: Sámova říše (600 – 655 po Kr.)
Vznik ČSR: 28.10.1918 (první prezident – T. G. Masaryk)
Vznik ČR: 1.1.1993

Prezident ČR: Miloš Zeman

 

Odkazy na historii i současnost České republiky

O České republice, krajích a městech

ČR - Kamsi.info

Co je nového v České republice

Historie České republiky

Vláda ČR - Historie minulých vlád

Seznam prezidentů Československa

 

Česká republika je součástí Evropské unie

Evropská unie