Navigace

Obsah

Symboly obce

Znak obce Košařiska

Znak obce

Svůj pečetní typář získala ves Košařiska spolu s ostatními vesnicemi na panství Těšínské komory v roce 1702. V oválu o výšce 25 mm a šířce 21 mm bylo zobrazeno doleva orientované rohaté zvíře hledící dopředu. Jednalo se asi o kozla, byť ztvárněním připomínalo spíše býka. Tento typář se užíval ještě v l. polovině 19. století. V roce 1865 si obec nechala zhotovit nové razítko se znamením kozla mezi dvěma větévkami a německo - polskou legendou. Zobrazení kozla figuruje ještě na razítkách MNV z doby po roce 1945.

V dubnu roku 1998 schválil podvýbor pro heraldiku PS Parlamentu ČR znak obce, který byl dne 18.6.1998 slavnostně udělen předsedou PS Parlamentu ČR.

Popis znaku :

V modrém štítě na zlatém trojvrší stříbrný kráčející kozel

 

Prapor obce

 Prapor obce

V dubnu roku 1998 schválil podvýbor pro hareldiku PS Parlamentu ČR prapor obce, který byl dne 18.6.1998 slavnostně udělen předsedou PS Parlamentu ČR.

Popis praporu :

Modrý list s bílým kráčejícím kozlem. Na vlajícím okraji tři rovnoměrné žluté trojúhelníky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.