Navigace

Obsah

Přehled poplatků v roce 2017

Druh poplatku nebo pronájmu a částka

 

Poplatek za psa 100,-Kč a dalšího 150,-Kč.

Poplatek za oplatu jednohrobu na 10 let 450,-Kč.

Pronájem Dolku 600,-Kč/den+ spotřeba elektřiny v Dolku 11,-Kč/kWh.

Pronájem požární zbrojnice 200,-Kč/den+ spotřeba elektřiny 11,-Kč/kWh.

Pronájem grilu při současném pronájmu Dolku 100,-Kč/den.

Pronájem grilu  bez pronájmu Dolku 500,-Kč/den.

Záloha na gril 2 000,-Kč/den.

 Pronájem pivního setu-místní organizace max 2 dny 150,-Kč/den.

Pronájem pivního setu - ostatní max 2 dny 400,-Kč/den.

Pronájem hřbitovní kaple 500,-Kč

Zvonění v kapli 50,-Kč/1 zvonění.

Poplatek za oplatu dvojhrobu na 10 let 900,-Kč.

Poplatek za oplatu hrobky na 10 let 1 200,-Kč.

Poplatek za oplatu urny na 10 let 150,-Kč.

Likvidace odpadu občan/rok 520,-Kč.

Likvidace odpadu za chatu/rok 550,-Kč.

Potvrzení k trvalému pobytu 50,-Kč.

Správní poplatek – ověřování podpisu a fotokopie 30,-Kč.

Odběr vody z obecního vodojemu Sobulka 16,-Kč/m³.

Poplatek ze vstupného 10% z vybrané částky.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,-Kč/den.

Poplatek z ubytovací kapacity 4,-Kč/den.

Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,-Kč/den/m².

Poplatek za umístění reklamního zařízení 3,-Kč/den/m².

Poplatek za umístění skládek, provoz lunaparků apod 5,-Kč/den/m².

Správní poplatek za místní šetření-kácení dřevin 100,-Kč.

Zveřejnění inzerce v Informátoru obce Formát A5 400,-Kč, formát A6 – 200,-Kč, formát A4 600,-Kč.