Navigace

Obsah

Přehled poplatků v roce 2017

Druh poplatku nebo pronájmu a částka

 

·         Poplatek za psa 100,-Kč a dalšího 150,-Kč.

·         Pronájem Dolku 600,-Kč/den + spotřeby el. energie 11,-Kč/kWh + spotřeba vody 38,- Kč/m³. Při veřejné akci s větším počtem návštěvníků se hradí odvoz odpadů dle počtu naplněných pytlů. Cena za odvoz jednoho pytle je 10,- Kč.

·         Pronájem grilu při současném pronájmu Dolku 100,-Kč/den.

·         Pronájem grilu  bez pronájmu Dolku 500,-Kč/den.

·         Pronájem pivního setu-místní organizace 50,-Kč/den.

·         Pronájem pivního setu - ostatní 100,-Kč/den.

·         Pronájem požární zbrojnice 200,-Kč/den

·         Pronájem hřbitovní kaple 500,-Kč

·         Zvonění v kapli 50,-Kč/1 zvonění.

·         Poplatek za oplatu dvojhrobu na 10 let 900,-Kč.

·         Poplatek za oplatu hrobky na 10 let 1 200,-Kč.

·         Poplatek za oplatu urny na 10 let 150,-Kč.

·         Likvidace odpadu občan/rok 520,-Kč.

·         Likvidace odpadu za chatu/rok 550,-Kč.

·         Potvrzení k trvalému pobytu 50,-Kč.

·         Správní poplatek – ověřování podpisu a fotokopie 30,-Kč.

·         Odběr vody z obecního vodojemu Sobulka 16,-Kč/m³.

·         Poplatek ze vstupného 10% z vybrané částky.

·         Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,-Kč/den.

·         Poplatek z ubytovací kapacity 4,-Kč/den.

·         Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,-Kč/den/m².

·         Poplatek za umístění reklamního zařízení 3,-Kč/den/m².

·         Poplatek za umístění skládek, provoz lunaparků apod 5,-Kč/den/m².

·         Správní poplatek za místní šetření-kácení dřevin 100,-Kč.

·         Zveřejnění inzerce v Informátoru obce Formát A5 400,-Kč, formát A6 – 200,-Kč, formát A4 600,-Kč.