Navigace

Obsah

Územní plán obce Košařiska vydalo zastupitelstvo obce usnesením č. 34/2009 ze dne 29.4.2009. Nabylo účinnosti dne 28.5.2009.
Zastavěné území bylo vymezeno k 30.6.2008, zahrnuje v sobě intravilán, t.j. zastavěné území vymezené k 1.9.1966.
Na území obce jsou vymezena dvě větší zastavěná území, která zahrnují souvislou zástavbu centra obce a lokality Tomínová.
Další zastavěná území jsou vymezena v místech rozptýlené zástavby a ostatních zastavěných ploch. Vzhledem k charakteru zástavby je v Košařiskách vymezeno celkem 83 zastavěných území.
 

Soubory ke stažení zde