Ztráty a nálezy

Na autobusové zastávce v obci Košařiska se našel klíč. K vyzvednutí je na obecním úřadě.