Navigace

Obsah


MSK

VDJ Košařiska Sobůlky

Informace: Stavba vrtané studny a modernizace stávajícího VDJ Košařiska Sobůlky

Název projektu: Vrtaná studna a nový vodovod do stávajícího vodojemu obce Košařiska

Dotační program: „Drobné vodohospodářské akce“ - výzva č. 72/6543 ze dne 21.10.2019

V současné době probíhá stavba vrtané studny a propojení se stávajícím vodojemem v lokalitě Košařiska-Sobůlky. V rámci stavby dojde k napojení nového zdroje vody (vrtané studny) do vodojemu a kompletní modernizaci úpravy pitné vody. Systém jímání a úpravy pitné vody se dovybaví novým technologickým zařízením (zdravotní zabezpečení pitné vody, komplet pro kontinuální měření zbytkového volného chlóru a příslušné trubní vystrojení). Celý systém bude v rámci stavby napojen na dispečerský systém provozovatele SmVaK Ostrava a.s., tudíž v budoucnu bude provoz VDJ Košařiska Sobůlky plně automatický. Dojde tímto ke zkvalitnění úpravy a distribuce pitné vody.

Na tuto stavbu jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výší 75,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladu, maximálně však 1.623.600 Kč.


 

MSK

 


Informace - Stavba přírodní školní zahrady v Košařiskácha

Název projektu: 

Přírodní školní zahrada v Košařiskách, Košařiska, okres Frýdek-Místek

č. 04671861

Příjemce podpory:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

 

Dotační program:

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Environmentální prevence

výzva č. 16/2017: Přírodní zahrady

 

Předmětem předkládaného projektu je rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání ve školní zahradě v obci Košařiska. Cílem projektu je pořízení dílčích prvků podporujících výuku EVVO a přírodních věd v rámci základního vzdělávání. Konkrétně budou vybudovány 4 vyvýšené záhony, které budou sloužit k pěstování bylin, zeleniny a drobného ovoce, dále bude vybudován altán, který bude sloužit jako přírodní učebna – třída. Součástí projektu je také pořízení zahradního náčiní (zahradní kolečko, motyčky, hrábě, rýče). Pořízené prvky budou sloužit pro EVVO v rámci výuky i v rámci mimoškolních aktivit (školní družina, včelařský kroužek apod.).

Logo

 Logo

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra  životního prostředí.“

 

 

 

 

www.mzp.cz 

www.sfzp.cz