Navigace

Obsah

 

Seznam vyhlášených veřejných zakázek

PROFIL ZADAVATELE  -  zveřejňování zakázek od 1.4.2012

Profil zadavatele je dle platného a účinného znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.

Sledovat aktuální zakázky můžete také prostřednictvím 
RSS kanálu veřejných zakázek obce.

 

1. Stavební úpravy Základní školy a Mateřské školy Košařiska

    Výzva k podání cenových nabídek a zadávací dokumentace

    Veřejná zakázka ukončena

2. Rekonstrukce hasičské zbrojnice

    Výzva k podání cenových nabídek a zadávací dokumentace

    Veřejná zakázka ukončena

3. "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Košařiska - 4. etapa"

    Výzva k podání cenových nabídek a zadávací dokumentace - viz odkaz

    Doplňující informace a dotazy zde

    Výkaz výměr ZTI 1 NP  ke stažení zde

    Obklad vikýře - ke stažení zde

    Základová patka - ke stažení zde

    Příloha č. 2 výzvy - čestné prohlášení  zde

    Veřejná zakázka ukončena

 

4. "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Košařiska - 5. etapa"

 

Výzva k podání cenových nabídek zde

Příloha č. 1 :Zadávací dokumentace

Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Příloha č. 3: Krycí list

Příloha č. 4: Podmínky zadavatele stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy

Technická zpráva: zde

Technická zpráva požární ochrany: zde

Slepé rozpočty: stavební práce: zde elektroinstalace: zde 

 

Výkresová část:

01 SS-učebna

02 pohledy

03 NS-učebna

04 NS ŘEZ A-A

05 NS Pohledy

06 NS Výkres krovu

07 NS ŘEZ vikýřem

08 Schéma SÚ

09 Střecha

10 ELI silnoproud

11 ELI Slaboproud

 

Výsledek výběrového řízení: zde

Veřejná zakázka byla ukončena

 

Je spolufinancována z investiční dotace ve výši 250.000,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje z "Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015.

 

 

5. Výzva k podání cenových nabídek "Zpevněné plochy ZŠ Košařiska"

Výzva k podání cenových nabídek : zde

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace

Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Příloha č. 3: Vzor krycího listu

Příloha č. 4: Podmínky zadavatele

Projektová dokumentace: zde

Slepý položkový rozpočet: zde

 

Výsledek výběrového řízení: zde

 

Veřejná zakázka byla ukončena

 

Je spolufinancována z investiční dotace ve výši 300.000,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje z "Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016.

 

6. Výzva k podání cenových nabídek "Víceúčelové sportovní hřiště Košařiska"

Výzva k podání cenových nabídek: zde

Přílohy č. 1,2 a 4-7 k Výzvě podání cenových nabídek: zde

Příloha č. 3 projektová dokumentace: zde

Dodatečné informace č. 1: zde

Příloha k dodatečným informacím č. 1: zde

Příloha k dodatečným informacím č. 2: zde

Dadatečné informace č. 3: zde

Přílohy k dodatečným informacím č. 3: zde

Výsledek výběrového řízení: zde

Veřejná zakázka byla ukončena

Logo EU a MMR ČR

 

7. Výzva k podání cenových nabídek "Chodník v centru obce Košařiska"

Dokumentace k výzvě k podání cenové nabídky

Výzva k podání nabídek - chodník v centru obce Košařiska

Logo EU a MMR ČR

8. Výzva k podání cenových nabídek "Projektová dokumentace - Splašková kanalizace v obci Košařiska"

Výzva

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Studie proveditelnosti

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Příloha č. 5 CP odborná způsobilost

Výběrové řízení bylo zrušeno.

rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

9. Výzva k podání cenových nabídek "Projektová dokumentace - Splašková kanalizace v obci Košařiska"

 

Zadávací dokementace

Smlouva

Dodatek č. 1

 

10. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace - Vrtaná studna a nový vodovod do stávajícího vodojemu obce Košařiska

 

Zadávací dokumentace