Navigace

Obsah


Usnesení zastupitelstva obce

Doručení veřejnou vyhláškou

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci 18.10.2021 03.11.2021
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 03.08.2020 31.12.2022

Ostatní dokumenty

Vyhlášky obce

Rozpočet a rozpočtové opatření, hospodaření obce

Závěrečný účet obce Košařiska

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouva č. 8/2021 o poskytnutí návratné fin. výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných fin. výpomocí - výměna kotlů 06.10.2021 31.10.2023
Smlouva č. 7/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů 16.06.2021 31.12.2023
Smlouva č. 9/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů 16.06.2021 31.12.2023
Smlouva č. 1/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů 17.05.2021 29.09.2023
Smlouva č. 2/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů 17.05.2021 29.09.2023
Smlouva č. 3/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny 17.05.2021 29.09.2023
Smlouva č. 4/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů 17.05.2021 29.09.2023
Smlouva č. 5/2020 o poskytování návratných finančních výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů 17.05.2021 29.09.2023
Smlouva č. 6/2020 o poskytování návratné finanční výpomoci z Programu obce Košařiska pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů 17.05.2021 29.09.2023