Zobrazit aktuální dokumenty.

Název dokumentuDatum vyvěšeníDatum svěšení
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 202305/12/2022
Úprava úředních hodin OSSZ Třinec28/10/2022
Opatření obecné povahy – dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR29/09/2022
Informace FÚ MSK o evidenci přeplatků silniční daně26/09/2022
MILOSTIVÉ LÉTO II21/09/2022
Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje
03/08/2022
Žádost o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha – vlk obecný
(Canis lupus)
25/07/2022
Závěrečný účet SOJ za rok 202121/06/2022
Kotlíkové dotace26/01/2022
SOJ – Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 202003/11/2021
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území03/11/2021
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů03/11/2021
Oznámení – Rozpočtové opatření č. 4/2021 SOJ03/11/2021
SOJ – oznámení rozpočtové opatření č. 303/11/2021
OZV č. 1/2011 O místních poplatcích a stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány VHP03/11/2021
Oznámení – Střednědobý výhled na roky 2022-202403/11/2021