1. Hřbitovní řád

Hřbitovní řád veřejného pohřebiště Košařiska ke stažení zde

2. Ceník nájmu a služeb

Ceník nájmu hrobových míst ke stažení zde

Výpočtový list ke smlouvě o nájmu hrobového místa ke stažení zde

3. Smlouva o nájmu hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa ke stažení zde

4. Evidence hrobových míst na hřbitově

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště vést řádnou evidenci o nájmech hrobových míst a s tím spojenou evidenci zemřelých.

Upozorňujeme a žádáme pozůstalé, nájemce hrobových míst a žadatele o uzavření nových smluv o nájmu hrobových míst na:

  • nutnost nahlášení každého úmrtí správci pohřebiště, t.j. Obecnímu úřadu Košařiska

Pozůstalí obdrží kontakt na pracovníka, který zajišťuje výkopy hrobů.

Veškeré stavební práce a úpravy na území pohřebiště je možné provádět jen s povolením provozovatele pohřebiště, tj. Obecního úřadu Košařiska.