Přehled poplatků 

Druh poplatku nebo pronájmu

Částka

Poplatek za jednoho psa

Poplatek za každého dalšího psa

100,- Kč  

150,- Kč

Pronájem hřbitovní kaple

500,- Kč

Zvonění v kapli

50,- Kč/1 zvonění

Poplatek za nájem hrobového místa:

  • jedno-hrobu  

  • dvoj-hrobu  

450,- Kč/ 10 let

900,- Kč/ 10 let

  • hrobky  

1 200,-Kč/ 10 let

  • urny  

150,-Kč/ 10 let

Pronájem Dolku- soukromá akce:

 

Obsazenost do 30 osob

2500,- Kč

Obsazenost od 30 do 50 osob

4000,- Kč

Obsazenost od 50 do 100 osob

5500,- Kč
Obsazenost od 100 osob do max. kapacity7000,- Kč

Pronájem Dolku- veřejná akce

7000,- Kč

Likvidace odpadu občan od 1.1.2022

700,-Kč/rok

Likvidace odpadu za chatu od 1.1.2022

700,-Kč/rok

Potvrzení k trvalému pobytu

50,-Kč

Správní poplatek– ověřování podpisu a fotokopie

30,-Kč

  

Poplatek z pobytu

14,-Kč/den

Poplatek za užívání veřejného prostranství

5,-Kč/den/m2

Poplatek za umístění reklamního zařízení

3,-Kč/den/m2

Zveřejnění inzerce v Informátoru obce ve formátu

A4-  1000,-Kč,

A5, A6- 500,-Kč 

 

Harmonogram svozu odpadů na rok 2023

OBEC-KOSARISKA-ODPADY 

Místní poplatek za odpady- dům, chata

č. účtu: 23927781/0100, VS: 1340, SS: č. p. domu nebo č. ev. chaty.

 


 

Místní poplatek za psa činí 100,- Kč/rok, za každého dalšího 150,- Kč/rok.

č. účtu: 23927781/0100, VS: 1341, SS: č. p. domu.