Navigace

Obsah

 

                                 Termíny svozu odpadů v roce 2019

 

 

Měsíc

 

KO

 

Plasty

 

Sklo

 

Papír

1 000 l  

 

 

KO

1 100 l  

 

 

VO + NO

Leden

9.1.

30.1.

 

11.1.

 

4.1.

 

16.1.

 

 

Únor

20.2.

6.2

 

 

 

 

Březen

6.3.

21.3.

15.3

 

 

22.3.

 

 

Duben

12.4.

24.4.

10.4.

17.4.

 

12.4

27.4.

Květen

8.5.

24.5.

10.5

 

 

 

 

Červen

5.6.

26.6.

12.6.

 

 

 

 

Červenec

3.7.

19.7.

10.7.

24.7.

31.7.

 

 

Srpen

7.8.

30.8.

14.8.

 

 

 

 

Září

13.9.

27.9.

11.9.

18.9.

4.9.

 

 

Říjen

9.10.

30.10.

11.10.

 

2.10.

9.10

5.10.

Listopad

20.11.

6.11.

13.11.

27.11.

 

 

Prosinec

6.12.

18.12.

12.12.

 

 

 

 

Celkem:

22

12

5

6

2

2

 

 

Harmonogram svozu 2019:  zde

 

Místní poplatky v roce 2019

 

  • Poplatek za likvidaci odpadu občan/rok: 520,- Kč 
  • Poplatek za likvidaci odpadu chata/rok:  550,- Kč  

Poplatky hraďte osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím bankovního převodu na č. účtu: 23927-781/0100, VS: 1340, SS: č. p. domu

 

  • Místní poplatek za psa činí 100,- Kč/rok, za každého dalšího psa je výše poplatku stanovena na 150,- Kč/rok. 

Poplatky hraďte osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím bankovního převodu na č. účtu: 23927-781/0100, VS: 1341, SS: č. p. domu.

                                                                                                                            

Obecní úřad Košařiska

 

Upozornění na svoz

velkoobjemového a nebezpečného odpadu

 

 

 

Dne 4.10 2019 (pátek) je možnost odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu na stanoviště sběru!

Odvoz firmou je vždy následující den v sobotu ráno dne 5.10.2019, proto je nutné tento velkoobjemový a nebezpečný odpad odložit již v pátek, jak je uvedeno výše.

 

Stanoviště sběru:

 

Řepovice (u cyklozastávky)

Gruniček (u trafa)

Milíř (nad autobusovou zastávkou u točny autobusů)

Vodárna (u autobusové zastávky)

Centrum (Centrum – u budovy č. 100)

 

Na stanoviště sběru můžete odložit tento nebezpečný a velkoobjemový odpad:

 

Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje, foto-chemikálie, monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, televizory a rádia, počítače, ledničky, pračky, bojlery, pneumatiky, matrace, vyřazené věci z domácností apod.

 

Pozor! Při odložení nebezpečného odpadu je nutno dbát na to, aby nedošlo k rozlití a úniku nebezpečných látek do okolní půdy.

 

 

 

Případně dotazů se můžete obrátit přímo na OÚ Košařiska nebo na tel. číslo 558 362 821, 558 362 841.

 

Upozorňujeme, že jakékoliv porušení takto stanoveného systému likvidace odpadů bude považováno za přestupek v oblasti odpadového hospodářství obce.

_________________________________________________________________________

 

Ceník PB lahví - výměna 

 

PB 33 kg                    1.100,- Kč

PB 10 kg                        330,- Kč

PB 2 kg                           90,- Kč

 ________________________________________________________________________