Vítá Vás

OBEC KOŠAŘISKA

Obec Košařiska

Informace: Stavba vrtané studny a modernizace stávajícího VDJ Košařiska Sobůlky

Název projektu: Vrtaná studna a nový vodovod do stávajícího vodojemu obce Košařiska

Dotační program: „Drobné vodohospodářské akce“ – výzva č. 72/6543 ze dne 21.10.2019

V současné době probíhá stavba vrtané studny a propojení se stávajícím vodojemem v lokalitě Košařiska-Sobůlky. V rámci stavby dojde k napojení nového zdroje vody (vrtané studny) do vodojemu a kompletní modernizaci úpravy pitné vody. Systém jímání a úpravy pitné vody se dovybaví novým technologickým zařízením (zdravotní zabezpečení pitné vody, komplet pro kontinuální měření zbytkového volného chlóru a příslušné trubní vystrojení). Celý systém bude v rámci stavby napojen na dispečerský systém provozovatele SmVaK Ostrava a.s., tudíž v budoucnu bude provoz VDJ Košařiska Sobůlky plně automatický. Dojde tímto ke zkvalitnění úpravy a distribuce pitné vody.

Na tuto stavbu jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výší 75,00 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladu, maximálně však 1.623.600 Kč.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on print
Share on email

Přihlášení