Navigace

Obsah

SDH Košařiska

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

Je občanským sdružení, které je zároveň organizační složkou občanského sdružení s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Pracuje na úseku požární ochrany.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiných mimořádných událostech.

Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.  

Organizace SDH v Košařiskách byla založena v roce 1928. 

 

Historický přehled starostů a velitelů SDH Košařiska 

Bude doplněno