Veřejné zakázky

PROFIL ZADAVATELE  –  zveřejňování zakázek od 1.4.2012

Profil zadavatele je dle platného a účinného znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.

Sledovat aktuální zakázky můžete také prostřednictvím 
RSS kanálu veřejných zakázek obce.