Navigace

Obsah

 

Přehled poplatků 

Druh poplatku nebo pronájmu

Částka

Poplatek za jednoho psa

Poplatek za každého dalšího psa

100,- Kč  

150,- Kč

Pronájem hřbitovní kaple

500,- Kč

Zvonění v kapli

50,- Kč/1 zvonění

Poplatek za nájem hrobového místa:

  • jednohrobu  
  • dvojhrobu  

 

450,- Kč/ 10 let

900,- Kč/ 10 let

  • hrobky  

1 200,-Kč/ 10 let

  • urny  

150,-Kč/ 10 let

Pronájem Dolku pokud se jedná o soukromou akci

800,-Kč/den

Pronájem Dolku  pokud se jedná o veřejnou akci

1600,-Kč/den

Likvidace odpadu občan/rok

520,-Kč

Likvidace odpadu za chatu/rok

550,-Kč

Potvrzení k trvalému pobytu

50,-Kč

Správní poplatek – ověřování podpisu a fotokopie

30,-Kč

Odběr vody z obecního vodojemu Sobulka

16,-Kč/m3

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

10,-Kč/den

Poplatek z ubytovací kapacity

4,-Kč/den

Poplatek za užívání veřejného prostranství

5,-Kč/den/m2

Poplatek za umístění reklamního zařízení

3,-Kč/den/m2

Správní poplatek za místní šetření-kácení dřevin

100,-Kč

Zveřejnění inzerce v Informátoru obce ve formátu

A4, A5, A6

A4-  600,-Kč,

A5-  300,-Kč,  

A6-  200,-Kč

 

Ceník PB lahví - výměna 

PB 33 kg                    1.100,- Kč

PB 10 kg                        330,- Kč

PB 2 kg                           90,- Kč

 ________________________________________________________________________